Lisette Dickhoff

Ketenregisseur Noord-Limburg bij Hulp bij Dementie, Venlo
Lisette Dickhoff

Je hoort steeds vaker dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel uit moeten maken van de samenleving. Daar ben ik het volledig mee eens – tenminste, zolang als dat mogelijk is. Het is mijns inziens een utopie om te denken dat mensen met dementie altijd aan kunnen sluiten bij activiteiten voor mensen zonder de diagnose. In mijn werkpraktijk zie ik dat mensen met dementie zich snel onveilig voelen in de hectische maatschappij waarin wij leven. Er is in onze samenleving nog niet voldoende kennis en begrip aanwezig omtrent het gedrag van mensen met dementie op het moment dat zij zich niet begrepen voelen. Zodra het gevoel van veiligheid wordt aangetast, kan het niet langer verlaten van het huis een volgende stap zijn. Sociaal isolement, eenzaamheid en depressie van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger liggen dan op de loer.

Onvergetelijk levert in dat verband een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van mensen met dementie en hun dierbaren. Via dergelijke programma’s krijgt deze doelgroep de kans zich weer onder de mensen te begeven, in een veilige en uitnodigende omgeving. Tijdens het Onvergetelijk-
programma kunnen mensen met dementie zich laten horen en wordt er bovendien naar hen geluisterd. Voor een aantal uur zijn zij niet anders dan anderen, maar zijn zij één van hen. De begeleiders staan soms versteld van de kennis, verhalen en ideeën die tijdens de rondleiding bij de mensen met dementie opborrelen. Hierdoor kan het beeld dat over mensen met dementie bestaat veranderen, niet alleen bij familieleden, maar ook bij zorgprofessionals.

De keren dat ik de rondleiding zelf heb meegemaakt, heb ik intens genoten van wat ik om mij heen zag gebeuren. Ook ik ben door deelname aan het programma anders gaan kijken naar kunst. Ik krijg er energie van en wens iedereen zo’n mooie en pure beleving van kunst toe: niet alleen de persoon met dementie, maar ook de mensen in hun omgeving. Het samen beleven dat tijdens Onvergetelijk centraal staat, maakt het namelijk tot een geluksmoment voor beide.